Политика за поверителност

COINLANDIA.net гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Личните данни, които сайтът изисква при регистрация на клиент, се използват единствено за обслужването на потребителите – потвърждение и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в евентуални случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Сайтът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

При въпроси, моля, пишете ни!